Bắc Hà: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 296

         Chiều ngày 18/7/2023, tại Hội trường tầng 3 Trung tâm Chính trị huyện Bắc Hà, Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

         Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ Văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư các chi bộ cơ quan. Đồng chí Lý Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Duy Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy  phát biểu chỉ đạo Hội nghị

         Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, một số kết quả nổi bật như: Tham mưu thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025, chính quyền 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030 (chính quyền, nhiệm kỳ 2026-2031); triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 18-ĐA/TU về "Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025", gắn với Đề án số 08-ĐA/HU về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện Bắc Hà giai đoạn 2021-2025”; xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử giai đoạn 2022-2025 và 2025-2030.

         Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII, khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng; kiện toàn, bổ sung 12 cấp uỷ viên, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 11 cán bộ; triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với 1.926 lượt cán bộ; bồi dưỡng, kết nạp mới 78 đảng viên; trao tặng Huy hiệu Đảng cho 30 đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên; đề nghị cấp phát thẻ Đảng cho 221 đảng viên; làm thủ tục chuyển đảng cho 37 đảng viên; tiếp nhận 23 đảng viên từ nơi khác chuyển đến; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 02 đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen cho 10 đảng viên và 02 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hơn 500 cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và đảng viên 30, 40, 45 năm tuổi Đảng…

         Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa thực sự quyết liệt và chủ động; chưa mạnh dạn đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ; kỹ năng điều hành của bí thư chi bộ còn chưa linh hoạt; nội dung sinh hoạt chưa phong phú, chưa bám sát yêu cầu thực tiễn địa phương trên các mặt; công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở một số đảng bộ xã, thị trấn còn gặp nhiều khó khăn như không có nguồn...

         Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Đề án số 18-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh uỷ Lào Cai; Đề án số 08-ĐA/HU ngày 31/12/2020 của Huyện ủy Bắc Hà; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 20/4/2021 của Tỉnh uỷ về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Xây dựng, sửa đổi các quy định về công tác cán bộ phù hợp với các quy định mới của Trung ương; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, dự nguồn đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Thực hiện có hiệu quả công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ được rèn luyện, thử thách từ thực tiễn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và kỹ năng xử lý tình huống phát sinh ở cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, thị trấn đạt chuẩn theo Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND, ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh Lào Cai. Tổ chức đánh giá cán bộ công chức, viên chức hàng năm theo quy định. Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng ở cơ sở, phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh năm 2023.

anh tin bai

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

         Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi về một số nội dung như: Công tác nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên, kịp thời nhắc nhở, giáo dục, giúp đỡ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; công tác quản lý đảng viên, theo dõi, rà soát, sàng lọc đảng viên theo Chỉ thị số 28-CT/TW; công tác phối hợp quản lý đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ, tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

         Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban Tổ chức Huyện ủy đã đạt được trong việc tham mưu công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy, các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong 6 tháng cuối năm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế, cụ thể tập trung thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, đặc biệt cần chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho thế hệ trẻ, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Bám sát Chủ đề của năm 2023 và các mục tiêu trọng tâm của các Nghị quyết, Đề án của Đảng bộ huyện; cụ thể hóa các chủ trương của cấp trên vào những nhiệm vụ cụ thể; chuẩn bị tốt việc lấy phiếu tín nhiệm, đánh giá chất lượng cán bộ theo hướng dẫn của cấp trên; chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đặc biệt thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và chuyển đổi số, sử dụng và cập nhật phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên…

anh tin bai

Đồng chí Lý Xuân Thành phát biểu kết luận tại Hội nghị

         Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lý Xuân Thành tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Hội nghị, đồng thời đề nghị các chi bộ, đảng bộ cơ sở tiếp tục triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. (2) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng. Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ đã nêu trong báo cáo; duy trì công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. (3) Chuẩn bị tốt và thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ, nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ... (4) Làm tốt công tác quản lý đảng viên, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. (5) Thường xuyên chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của Ban Tuyên vận xã, tổ tuyên vận thôn, tổ dân phố trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. (6) Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra thông qua các cuộc họp, buổi sinh hoạt chi bộ…phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023.

                                                                                 

Đoàn Nguyệt
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 43
  • Hôm nay: 2,116
  • Trong tuần: 22,352
  • Tất cả: 3,010,771