Bắc Hà: tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 296

         Ngày 9/1, Huyện ủy Bắc Hà đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và phát biểu chỉ chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội huyện, Bí thư, Phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc huyện.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

            Năm 2023, Ban Tổ chức Huyện ủy Bắc Hà đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đồng thời tích cực triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó nổi bật nhất là công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và chính quyền nhiệm kỳ 2021-2026; cấp uỷ 2025-2030, chính quyền 2026-2031 đảm bảo quy trình theo quy định. Thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử 27 cán bộ. Trong đó, điều động 11 cán bộ; Bổ nhiệm lại 05 cán bộ; Bổ nhiệm mới 07 cán bộ; Giới thiệu ứng cử 05 cán bộ. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành quyết định thành lập chi bộ cơ sở trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Bắc Hà trực thuộc đảng bộ huyện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ. Phối hợp với Trung tâm chính trị huyện mở các lớp đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức tổng số 3.194 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ bản ổn định.

          Ngoài ra, đã ban hành Hướng dẫn thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị giữa nhiệm kỳ theo Quy định 96 của Trung ương; Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để thực hiện nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; kết quả lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo thực chất, đánh giá đúng uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; quy trình thực hiện theo đúng quy định của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan. Tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi huyện Bắc Hà năm 2023.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 còn một số số khó khăn, hạn chế tồn tại nhất định. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Huyện uỷ Bắc Hà, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy; các kế hoạch, đề án của huyện về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục triển khai, thực hiện các nội dung về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Kết luận 50, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng đảng trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt công tác luân chuyển, sắp xếp cán bộ và chính sách cán bộ.

anh tin bai
anh tin bai

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

          Tiếp đó tại hội nghị, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Huyện ủy – Nguyễn Duy Hòa các đại biểu đã tham gia thảo luận, tập chung vào một số lĩnh vực trọng tâm như: Cần xem xét đề xuất gộp quy trình, chỉ kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ xã, bỏ phiếu phân xếp loại tập thể các lãnh đạo quản lý; không thực hiện bí thư kiêm trưởng thôn nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Gắn với trách nhiệm của từng đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ chi bộ. Lập danh sách theo dõi các học sinh có thành tích nổi bật và xem xét độ tuổi để tạo nguồn cho đảng. Tăng cường tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể thao, phong trào đoàn để xây dựng và tạo nguồn cho công tác phát triển đảng. Phối hợp tốt với phụ huynh học sinh để động viên, giáo dục học sinh được đứng trong hằng ngũ của đảng; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, có dấu hiệu vi phạm…

 
anh tin bai

Đ/c Bí thư Huyện ủy – Nguyễn Duy Hòa kết luận hội nghị

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy – Nguyễn Duy Hòa đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban Tổ chức Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong công tác tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện trong năm 2023. Để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024, đồng chí Bí thư Huyện ủy – Nguyễn Duy Hòa nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 155, ngày 16/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, thực hiện Nghị quyết số 26, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với triển khai thực hiện Đề án 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện Bắc Hà giai đoạn 2021 - 2025; Đề án số 18, ngày 11/12/2021 của Tỉnh ủy về “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025”. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030 và năm 2024. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ gắn với sắp xếp cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp theo Kết luận số 477 của Trung ương, Kết luận số 765 của Huyện ủy Bắc Hà; thực hiện luân chuyển cán bộ ngành kiểm tra Đảng. Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024, xây dựng kế hoạch năm 2025. Phê duyệt Đề án nhân sự Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm tại Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị. Tham mưu thực hiện nền nếp việc gợi ý kiểm điểm hằng năm. Rà soát chuẩn bị nhân sự cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2025-2030 (chính quyền 2026-2031); cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 (chính quyền 2026-2031).../.

Lê Hiếu
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1