CHƯƠNG TRÌNH: FESTIVAL CAO NGUYÊN TRẮNG BẮC HÀ 2023 VỚI CHỦ ĐỀ 𝓢𝓪̆́𝓬 𝓽𝓱𝓾 𝓬𝓪𝓸 𝓷𝓰𝓾𝔂𝓮̂𝓷
Lượt xem: 156
1. FESTIVAL CAO NGUYÊN TRẮNG BẮC HÀ 2023 VỚI CHỦ ĐỀ 𝓢𝓪̆́𝓬 𝓽𝓱𝓾 𝓬𝓪𝓸 𝓷𝓰𝓾𝔂𝓮̂𝓷
anh tin bai
 
2. GIẢI DU LỊCH THỂ THAO BẮC HÀ LẦN THỨ 2 NĂM 2023

 

 

anh tin bai

Danh sách khách sạn, nhà nghỉ, Homstay trên địa bàn huyện Bắc Hà

STT Tên cơ sở lưu trú Địa chỉ Số điện thoại
1 Vương Văn Vinh Thôn Na Khèo, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà 0978691157
2 Vùi Văn Phù Thôn Na Thá, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà 0977415768
3 Mai Văn Ươi Thôn Na Lo, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà 0975705474
4 Vàng A Văn Thôn Na Lo, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà 0372017149
5 Lâm Văn Ngần Thôn Na Lo, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà 0353169312
6 Vàng Văn Khảo Thôn Na Lo, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà 0375220083
7 Hoàng Thị Dìn Thôn Na Lo, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà '0914683833
8 Vàng Văn Ly Thôn Na Lo, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà 0336028313
9 Lục Văn Thanh Thôn Na Kim, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà 0383032135
10 Vàng Văn Hoan Thôn Na Pắc Ngam, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà 0986668212
11 Vàng Văn Khuya Thôn Na Lo, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà 0974370929
12 Hoàng Xuân Huy Thôn Na Kim, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà 0915690393
13 Lâm Thị Xuân Thôn Na Lo, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà 0985201625
14 Nhà nghỉ Xuân Đỉnh Thôn Na Pắc Ngam, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà '0986538888
15 Nguyễn Thị Huệ Thôn Na Thá, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà 0982378197
16 Nhà nghỉ Pacific Thôn Na Pắc Ngam, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà 0384555112
17 Homestay Tuấn Anh Thôn Na Pắc Ngam, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà 0973660331
18 Hoàng Văn Đón Thôn Na Kim, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà 0945584235
19 Nguyễn Phi Hùng Thôn Na Pắc Ngam, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà 0917943423
20 Anh Đào Homestay Thôn Lử chồ 2, xã Lầu Thị Ngài, huyện Bắc Hà 0383 206 669
21 Quyên Homestay Thôn Lử chồ 2, xã Lầu Thị Ngài, huyện Bắc Hà 0966 686 102
22 ATungHomestay Tẩn Chư , xã Tả Van Chư, Bắc Hà 0366215811
23 ChanbauHomestay Xà Ván + Sừ Mần Khang, xã Tả Van Chư, Bắc Hà 0357058825
24 TavanchuHomestay thôn Tẩn Chư, xã Tả Van Chư, Bắc Hà 0983874878
25 Thung lũng hoa Thôn Sân Bay, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà 0982268799
26 Hoàng Thị Ly Thôn Sân Bay, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà 0386601599
27 Giàng Diu Sáng Thôn Ngải Phóng Chồ, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà 0972748459
28 Lý Seo Dũng thôn Bản Phố 2B, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà 0352943227
29 Lý Seo Sồ thôn Bản Phố 2A, xã Bản Phố huyện Bắc Hà 0963236564
30 Vàng Seo Chô thôn Phéc Bủng 2, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà 0966390308
31 Chu Đình Sa Na Hối Tày, xã Na Hối, huyện Bắc Hà 0988543641
32 Ngô Trung Huấn thôn Sín Chải B, xã Na Hối, huyện Bắc hà 0915508040
33 Sền Văn Pà thôn Sín Chải B, xã Na Hối, huyện Bắc hà 0971596589
34 Sền Văn Cường thôn Sín Chải B, xã Na Hối, huyện Bắc hà 0988456614
35 Hoàng Thị Thúy thôn Sín Chải B, xã Na Hối, huyện Bắc hà 0967873123
36 Vàng A Vững Thôn đội 4, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà
37 Khách sạn thứ 7 SN 126.đường Ngọc Uyển. TDP Na Cồ, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 868138290
38 Khách sạn Nhật Quang SN 001, Vũ Văn Mật TDP Na Cồ, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 2143880689
39 Nhà nghỉ tuấn Anh SN007, đường 20/9 TDP Bắc Hà 3, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 983238270
40 Khách Sạn CONGFU SN 152, ngọc uyển, TDP Nậm Sắt 2, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 977415929
41 Khách Sạn Ngân Nga SN 133, ngọc uyển, TDP Na Cồ, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 2143880286
42 Huy Trung Family Homestay TDP Na Quang 3, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 979776288
43 nhà nghỉ Minh Quân TDP Na Cồ, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 363562888
44 Khách Sạn Sao Mai TDP Bắc Hà 3, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 912060862
45 Nhà nghỉ Bachacozy SN 029, Vũ Văn Mật TDP Na Cồ, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 915508007
46 Homestay SaMu TDP Bắc hà 2, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 386809539
47 Khách Sạn Ngân Nga New SN 115-117, Ngọc uyển, TDP Na Cồ, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 2143880286
48 Nhà Nghỉ Kim Đạt SN 003, Vũ Văn Mật, TDP Na Cồ, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 911569633
49 Nhà nghỉ Hoàng Vũ TDP Bắc Hà 3, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 915491106
50 Nhà nghỉ Toàn Thắng SN 075, đường 20/9, TDP Bắc Hà 3, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 962255410
51 nhà nghỉ Bắc hà SN 138b, ngọc uyển , TDP Nậm Sắt 2, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 975492456
52 nhà nghỉ Sơn Trang TDP Bắc Hà 3, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 372019297
53 nhà nghỉ Bích Ngọc SN 037 Na Cồ, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 387901993
54 nhà nghỉ Thiên Thanh SN 030 phố cũ, TDP Bắc Hà 2, huyện Bắc Hà 913226895
55 Homestay Bắc Hà lake view D2, TDP Nậm Sắt 1, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 919194899
56 Nhà nghỉ Cường Anh SN 011, Vũ văn mật, TDP Na Cồ, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 382819180
57 Nhà nghỉ Tây Bắc TDP Na Cồ, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 966888356
58 Nhà nghị Đại Thành TDP Bắc Hà 3, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 974557657
59 Nhà Nghỉ Quỳnh Trang TDP Bắc Hà 3, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 976900578
60 nhà nghỉ Tân Nguyệt TDP Na Cồ, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 02143.880.371
61 nhà nghỉ suối hoa TDP Na cồ, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 02143.880.261
62 Nhà nghỉ duy khánh Sn 024, đường 20/9, TDP Bắc Hà 3, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 362622806
63 Homestay Nobita TDP Bắc hà 3, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 0888.613.666
64 Homestay Lan Rừng TDP Bắc hà 2, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 983283270
65 Homestay Biutique TDP Na Cồ, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 942959000
66 Khách Sạn Dragon TDP Na Cồ, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 913297844
67 Homestay Bắc Hà eco TDP Nậm Cáy, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 941050178
68 Nhà nghỉ Phương Thảo TDP, Bắc Hà 2, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 979880726
69 Khách sạn H'mông TDP Nậm Sắt 4, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai 0832591371
70 Nhà nghỉ Anh Quân TDP Nậm Sắt 1, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà 0978549286
71 nhà nghỉ Ngân Hà thôn Bảo Tân 1, xã Bảo Nhai 0369.779.473
72 Nhà nghỉ Tú Anh thôn Khởi Bung, xã Bảo Nhai 0972.273.668
73 Homestay Anh Dũng thôn Khởi Bung, xã Bảo Nhai 0965.966.226
Tổng số 43 Homestay, 30 khách sạn, nhà nghỉ

Tin khác
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 1,800
  • Trong tuần: 26,167
  • Tất cả: 3,014,586