Bắc Hà tổ chức Hội nghị triển khai công tác Ban chỉ đạo 35 năm 2023
Lượt xem: 394

 

         Chiều 09/02, Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 huyện Bắc Hà tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

         Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2022 BCĐ 35 huyện đã tập trung đẩy mạnh đồng bộ các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Việc tương tác giữa các lực lượng trong đấu tranh, phản bác bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều đơn vị làm tốt công tác phối hợp cung cấp thông tin chính thống về tình hình bệnh dịch Covid-19 tới người dân; chủ động phản bác những thông tin sai sự thật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội. Thành lập, duy trì có hiệu quả các tài khoản của cơ quan, đơn vị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phát triển hoạt động của các nhóm kín; zalo an ninh…

         Tại hội nghị, thành viên BCĐ 35 của huyện đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân, đề xuất kinh nghiệm, giải pháp nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trên cơ sở dự báo, phân tích những thuận lợi, khó khăn sắp tới, BCĐ 35 huyện đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Theo đó, xác định:

         1. Tiếp tục bám sát chỉ đạo của BCĐ 35 của Tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương để triển khai toàn diện các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách sáng tạo, hiệu quả.

         2. Tập trung nắm chắc tình hình, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; thường xuyên theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị, âm mưu, thủ đoạn, tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

         3. Dự báo kịp thời diễn biến tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhất là vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, các dự án, các công trình trọng điểm.

         4. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, những kết quả đạt được trong phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng… của đất nước, của tỉnh, của huyện.

         5. Tăng cường lãnh đạo, quản lý, định hướng công tác phát thanh, truyền hình, văn hóa, nghệ thuật. Nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ 35, tổ thư ký giúp việc, lực lượng cộng tác viên.

         6. Tổ chức các hội nghị chuyên đề về thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch trên địa bàn huyện.

         7. Tích cực tham gia Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

         8. Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm công tác của BCĐ 35 các đơn vị trong và ngoài tỉnh. Chỉ đạo quản lý, hướng dẫn và nâng cao chất lượng hoạt động của các fanpage các xã, thị trấn, các chi bộ, đảng bộ.

         9. Thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho các cấp ủy, thành viên BCĐ, Tổ thư ký, cộng tác viên;

         10. Kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

         Phát biểu kết luận hội nghị, nhấn mạnh nội dung trọng tâm năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ 35 huyện đề nghị thời gian tới các đồng chí thành viên BCĐ 35 huyện tập trung nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên, Nhân dân để tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác định hướng thông tin, tuyên truyền; tăng cường thông tin, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; tăng cường phối hợp thông tin, tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nhất là với thanh niên, học sinh, sinh viên.

         Cùng đó, chủ động phát hiện, kiểm tra, gỡ bỏ thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội; các cơ quan trong khối tuyên truyền huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, của tỉnh, của huyện; những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần nhân lên yếu tố tích cực, đẩy lùi tiêu cực. Mặt khác, duy trì, nâng cao các chuyên trang, chuyên mục, chia sẻ thông tin chính thống trên mạng xã hội; đổi mới nội dung chương trình giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, lồng ghép nội dung công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

         Đề nghị thành viên BCĐ 35 huyện, tổ thư ký BCĐ, cộng tác viên cần phát huy vai trò, trách nhiệm, các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới công tác giao ban, nắm tình hình nhằm thực hiện tốt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

         Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1