Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy làm việc với xã Nậm Khánh về thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2024
Lượt xem: 88

         Ngày 08/5/2024 Tổ giúp đỡ xã Nậm Khánh về thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia theo Quyết định số 2392-QĐ/HU, ngày 10/10/2023 của Huyện ủy Bắc Hà tổ chức buổi làm việc với xã Nậm Khánh về triển khai các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2024. Tham gia cùng Tổ công tác có các đồng chí lãnh đạo cơ quan Phòng Phòng LĐTBXH, Dân tộc, Nông nghiệp&PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Y tế huyện.

         Trong năm 2024 xã Nậm Khánh được giao 3.437 triệu đồng về thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia theo Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của UBND huyện Bắc Hà. Trong đó: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tổng số kinh phí: 1.506 triệu đồng; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và Miền núi tổng số kinh phí: 1.931 triệu đồng. Tại buổi làm việc, UBND xã Nậm Khánh đã báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện các nội dung dự án thành phần thuộc các chương trình MTQG trên địa bàn xã và các đồng chí Bí thư Chi bộ, trưởng thôn đã báo cáo tình hình tổ chức triển khai các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn các thôn.

anh tin bai

UBND xã Báo cáo kết quả triển khai các chương trình MTQG

         Sau khi nghe báo cáo của UBND xã về công tác triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn và các nội dung dự án đã triển khai và chưa triển khai, cũng như các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các giải pháp trong thời gian tới và các kiến nghị, đề xuất của cấp ủy, chính quyền xã Nậm Khánh.

anh tin bai

Các cơ quan chuyên môn tham gia ý kiến tại buổi làm việc

         Tổ công tác và các cơ quan chuyên môn của huyện đã tham gia ý kiến đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu trên địa bàn và giải đáp những vẫn đề còn vướng mắc về thủ tục hồ sơ, cách thức tổ chức thực hiện. Đồng thời đề nghị xã cần nắm chắc về quy trình và chủ động thực hiện các dự án thành phần thuộc thẩm quyền của xã, cũng như phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện các nội dung còn vướng mắc, chưa triển khai thực hiện đối với từng nội dung dự án. Đối với những nội dung còn vướng mắc đề nghị xã tiến hành rà soát và phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, các đơn vị có liên quan để xem xét đề nghị các cơ quan chủ trì dự án tổng hợp và tham mưu cho UBND huyện điều chỉnh nội dung dự án phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời đề nghị xã quyết liệt hơn nữa trong công tác tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt các nội dung tổ chức triển khai còn chậm mà thuộc thẩm quyền giải quyết của xã như đã phân cấp.

anh tin bai

Tổ giúp đỡ xã tham gia ý kiến thảo luận tại buổi làm việc

         Phát biểu kết luận tại buổi làm việc đồng chí Lý Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đánh giá những kết quả đã đạt được mà cấp ủy, chính quyền xã đã tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn. Bên cạnh các nội dung dự án xã đã tiến hành triển khai, vẫn còn những nội dung dự án chưa triển khai và triển khai còn chậm, chưa đảm bảo kế hoạch đề ra. Đề nghị cấp ủy, chính quyền xã cần tiếp thu các ý kiến tham gia tại buổi làm việc của tổ giúp đỡ xã và các cơ quan chuyên môn để triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn đảm bảo kế hoạch và đúng theo quy định. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu, sát sao hơn nữa trong việc theo dõi, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện giải quyết các vướng mắc về thủ tục, hồ sơ dự án. Nắm chắc quy trình, thủ tục hồ sơ các dự án và chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của xã, cũng như kịp thời kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chuyên môn, cơ quan chủ trì các chương trình mục tiêu quốc gia của huyện để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về quy trình, thủ tục hồ sơ để triển khai các dự án đúng tiến độ và hiệu quả. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cho nhân dân về các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Bên cạnh đó cần nghiên cứu những mô hình hay, cách làm sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Vàng Cù
Tin khác
1 2 3 4 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1