V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai các ứng dụng CNTT hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 2813/UBND-VX
Ngày ban hành 25/06/2021
Ngày hiệu lực 25/06/2021
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai các ứng dụng CNTT hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2813.pdf
Văn bản mới