Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 820

         Sáng 09/12/2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bắc Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo có đồng chí: Thào Seo Páo -Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Trưởng phòng nghiệp vụ 3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT); đồng chí Hoàng Văn Khoa - ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, trưởng các Ban xây dựng Đảng; ủy viên UBKT Huyện ủy; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy các xã, thị trấn; đại diện các Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ. Đồng chí Hà Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy chủ trì Hội nghị.   

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị

         Năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm, với phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị; quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban kiểm tra cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; tăng cường phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, cảnh tỉnh, giúp tổ chức đảng, đảng viên khắc phục những hạn chế, thiếu sót; kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm; được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của các tổ chức đảng.

         Trong năm 2022 UBKT các cấp trên địa bàn huyện đã tham mưu cho cấp ủy kiểm tra đối với 60 tổ chức đảng và 86 đảng viên; giám sát đối với 56 tổ chức đảng và 73 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc quản lý và sử dụng đất đai; tài chính; thực hiện các quy định, chỉ thị, Nghị quyết, Đề án của Đảng các cấp; thực hiện quy chế làm việc; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. UBKT Huyện ủy đã kiểm tra 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận có 01 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật; 02 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; UBKT các cấp thực hiện kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 10 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng và thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 25 tổ chức đảng. Các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy đã chủ động thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 32 tổ chức đảng đảm bảo đạt 100% mục tiêu Đề án 16- ĐA/TU. Cũng trong năm cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật đối với 21 đảng viên trong đó 01 huyện ủy viên; Hình thức khiển trách 13 đảng viên, cảnh cáo 08 đảng viên. UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 04 đảng viên, trong đó 02 đảng ủy viên, 01 chi ủy viên; Hình thức khiển trách 03 đảng viên, khai trừ 01 đảng viên.

         Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, bên cạnh đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong năm 2023.

anh tin bai

Đồng chí Thào Seo Páo -Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Trưởng phòng nghiệp vụ 3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

         Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Thào Seo Páo -Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Trưởng phòng nghiệp vụ 3, UBKT Tỉnh ủy ghi nhận công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong năm 2022 có nhiều chuyển biến mới, đạt nhiều kết quả quan trọng; góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót của công tác kiểm tra trong thời gian qua; đồng thời đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp cần tập trung nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 lựa chọn nội dung, lĩnh vực, phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát các kết luận sau thanh tra, kiểm tra; công tác phòng chống tham nhũng; kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập; giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kịp thời không để tồn đọng kéo dài; thực hiện tốt các quy chế phối hợp.

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 cần thực hiện, đó là: UBKT các cấp cần tăng cường công tác phổ biến, quán triệt các quy trình, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; rà soát điều chỉnh, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo nội dung theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền; Bám sát chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy và UBKT để tham mưu và tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình đã đề ra; chủ động khảo sát, theo dõi nắm bắt tình hình các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để xây dựng kế hoạch kiểm tra, nhất là cấp ủy viên cùng cấp; tăng cường nắm bắt tình hình, thông tin về cơ sở, thực hiện việc kiểm tra khi thấy cần thiết; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh đối với đảng viên.

Dương Thủy
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1